Anbi

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Hoewel de gegevens verspreid over onze site zijn gepubliceerd, worden ze hier overzichtelijk bij elkaar gezet.

Naam:
Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal

RSIN : 802284796

Contactgegevens en bestuurssamenstelling:
Hiervoor verwijzen we naar deze pagina.

Beleidsplan:
Hiervoor verwijzen we naar het opgestelde beleidsplan 2016-2022.

Beloningsbeleid:
De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal werkt alleen met vrijwilligers of verleent opdracht aan professionals (zoals bijvoorbeeld een drukkerij).
Aan de vrijwilligers wordt geen beloning verstrekt. De gemaakte kosten t.b.v. de vereniging worden vergoed. 

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel het historisch besef in de breedste zin van het woord te bevorderen en historische erfgoed toegankelijk en bereikbaar te maken voor het publiek.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Hiervoor verwijzen we naar ons Jaarverslag 2020.    

Financiële verantwoording:
Hiervoor verwijzen we naar de Toelichting jaarrekening 2020 en de W&V + balans 2020.