De vereniging HKHN

Werkgroepen

De ruim 450 leden van onze vereniging zijn afkomstig uit een van de vele kernen uit de gemeente Hellendoorn of hebben hier veelal in het verleden gewoond. Een deel van de leden is ook vrijwilliger, door bijvoorbeeld deel te nemen in een van de verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende activiteiten van de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal.

Iedereen is welkom bij de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal. Of u nou enkel geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn, op zoek bent naar uw voorouders of vrijwilliger zou willen worden, iedereen is welkom. Leden ontvangen van ons vier keer per jaar ons blad de Reggesproake en een keer per jaar een special van de Reggesproake. Daarnaast ontvangt u iedere maand een digitale nieuwsbrief en kunt u gratis deelnemen aan onze activiteiten gedurende het jaar. Om lid te worden van de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal betaalt u € 25,00 per kalenderjaar en krijgt u een lidmaatschapspasje toegestuurd. U kunt zich ook als gezin aanmelden. Dit gezinslidmaatschap kost € 27,50 per jaar.

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal is ANBI-erkend. Dat betekent dat schenkingen die u doet aftrekbaar zijn voor de belasting. De kring adviseert u graag hoe het best een ANBI-schenking vorm gegeven kan worden. Het hoeft daarbij niet om grote bedragen te gaan; iedere bijdrage is van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden aan de onderkant van de website.

Reggesproake

Het kwartaalblad “Reggesproake” bevat artikelen over de geschiedenis van Hellendoorn, Nijverdal en de omringende plaatsen. De artikelen worden geschreven door zowel leden als niet-leden. Het blad is daarvoor een laagdrempelig medium voor ieder die wetenswaardigheden over de plaatselijke geschiedenis wil publiceren, maar bovenal ook voor personen met interesse voor de historie van de gemeente Hellendoorn. Er wordt zowel aandacht besteedt aan gemeentebrede ontwikkelingen, als persoonlijke verhalen en gebeurtenissen. Afgelopen 30 jaar zijn er al circa 150 edities van de Reggesproake verschenen!

U vindt hier een index van de verschenen artikelen tot op heden. Hebt u interesse in een artikel? U kunt een door u gewenste Reggesproake aanvragen. Dit kan door een bericht te sturen naar info@hkhn.nl.

Naast het kwartaalblad verschijnt per jaar een special. In deze special wordt een onderwerp geheel uitgelicht. Een overzicht van de verschenen specials tot nu toe vindt u hier.

Tevens zijn de Reggesproakes te koop bij Primera Hofman in Hellendoorn en Cigo Spithoff in Nijverdal. U kunt zich als lid aanmelden via het formulier op deze pagina.

Uutgeverieje ‘n Boaken

De aan de Historische Kring gelieerde stichting Uutgeverieje ‘n Boaken publiceert actief over het verleden van de gemeente. Zo verschenen er boeken over het plaatselijk dialect, het Mirakel van Hellendoorn en boerderijen langs en rondom rivier de Regge. Onze leden worden dan ook regelmatig via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuw uitgekomen boeken van deze aan ons gelieerde stichting. In 2011 ontving de uitgeverij de cultuurprijs van de gemeente Hellendoorn. Tot op heden zijn er ruim veertig publicaties verschenen, waaronder een historische kalender en vijf mapjes ansichtkaarten. Voor meer informatie: www.boaken.nl

Schrijven voor de Reggesproake of de redactie versterken

De redactie van de Reggesproake zorgt ieder kwartaal voor een verzorgde uitgave van ons historisch magazine. Maar wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor in de redactie of personen die graag een artikel willen publiceren over de historie van de gemeente Hellendoorn. De redactie begeleidt u graag bij het publiceren van een interessant artikel in de Reggesproake.

Heeft u interesse? Stuur dan een bericht naar info@hkhn.nl t.a.v. de redactie van de Reggesproake.