Hulsen

Hulsen

Bij kasteel Schuilenburg, later ook genaamd huis Ter Molen, lag een watermolen die geschikt was gemaakt tot korenmolen. Kasteel Schuilenburg kent een rijke geschiedenis. In 1982 verscheen het boek ‘De havezate Schuilenburg en de Reggevallei’ geschreven door A. Ponsteen.

In de Volkstelling van 1748 van het Schoutambt Hellendoorn telt de marke Hulsen 23 boerderijen en in 1764 22 boerderijen. De volkstelling van 1795 telt meer inwoners dan in Marle en Daarle. In 1848 wordt de marke opgeheven, er zijn dan 30 woonhuizen, de woeste gronden zijn in 1853 verdeeld.

Door de buurtschap liepen twee belangrijke wegen: in het noorden de Twentse weg en in het zuiden de weg van Hellendoorn naar Rijssen. Later de Collenstaartweg genoemd. In het Twents Volksblad van 5 januari 1924 staat dat Hulzen zich snel ontwikkelt, dat er in geen enkele wijk zoveel gebouwd wordt. Later komt er een nieuwe weg van Den Ham naar Nijverdal.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er een nieuwe wijk “De Kruidenwijk” ook wel Groot Hulsen genoemd. Anno 2013 wonen er ongeveer 800 inwoners te Hulsen. De woningen aan de westzijde van de Kruidenwijk grenzen direct aan Hulsen.