Werkgroepen

Werkgroep Archief

Ons archief is de schatkamer van de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn. Sinds de oprichting van onze Historische Kring in 1992 heeft Johan Alferink thuis de basis gelegd voor een zeer omvangrijk en breed opgezet archief. Het raakt bijna alle facetten van de historie van onze gemeente.
Naast een archief bij Roelofs heeft in 2019 Oogink Trilbeton gratis kantoorruimte – op het Lochter- voor de inrichting van ons archief beschikbaar gesteld. Inmiddels staan in dit archief de volgende collecties:

  • 2.700 unieke geschiedenisboeken.
  • Het documentenarchief omvat 22 archiefkasten met 55.000 documenten en 4.500 krantenknipsels.
  • Meer dan 240 kokers zijn gevuld met kaarten en tekeningen waaronder een aantal bijzondere tekeningen van de KSW.
  • Een bijzondere – gescande- collectie van 700 posters.
  • Circa 300 plattegronden en topografische kaarten van de gemeente Hellendoorn.
  • Museale collectie van circa 100 voorwerpen.
  • Een aantal maquettes zoals Huize Eversberg en boerderij Keizers Hein (Teesselink)
  • Enkele bijzondere familiearchieven.

Al het materiaal heeft geheel of gedeeltelijk te maken met de gemeente Hellendoorn in de breedste zin van het woord. Daarnaast zijn vrijwilligers van de archiefwerkgroep bezig met het digitaliseren van een grote verscheidenheid aan documenten en de fotowerkgroep met het digitaliseren van duizenden foto’s voor onze vernieuwde beeldbank. Dit grote project heeft als doel deze foto’s toegankelijk te maken voor geïnteresseerden van de lokale geschiedenis.

Heeft u materiaal betreffende de gemeente Hellendoorn (oude kranten, oude foto’s, oude rekeningen, oude folders, oude akten enzovoort) in uw bezit? Dan kunt u uw steentje bijdragen om het erfgoed van de gemeente Hellendoorn te bewaren en de kennis van de lokale historie te bevorderen!

U kunt ervoor kiezen om historisch materiaal aan ons te schenken of deze aan ons uit te lenen, zodat wij een scan kunnen maken. Wij zijn er blij mee en later anderen ook. U kunt contact opnemen via janlohuis@telfort.nl.

Contactpersoon: Jan Lohuis – janlohuis@telfort.nl

Werkgroep Luu veur oald niejs sprokkel’n

De werkgroep Hellendoorn -ook bekend als: Luu veur oald niejs sprokkel’n – houdt zich bezig met de historie van Hellendoorn in de brede zin van het woord. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk schriftelijke bronnen met betrekking tot het oude moederdorp te verzamelen, oude bronnen/geschriften te transcriberen en bewoning van Hellendoorn in vroeger eeuwen middels historisch onderzoek te bewaren voor komende geslachten. Bekijk hier enkele artikelen geschreven door de werkgroep.

Contactpersoon: Ank Phijffers – Aw.phijffers@hetnet.nl

Werkgroep Exposities en evenementen

De werkgroep voor exposities en evenementen bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om onze archiefstukken fysiek te tonen aan ons publiek. Ieder jaar organiseert de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal in de maand september in De Smidse aan het Hoge Dijkje in Nijverdal een expositie. Daarbij schenken we aandacht aan de lokale geschiedenis van Nijverdal. Elk jaar een ander aspect van onze geschiedenis. Ook exposeren we elk jaar een veertigtal groepsfoto’s. Daarbij vragen we de bezoekers de ons ontbrekende namen van de personen die op de foto vermeld staan in te vullen.

Daarnaast schenken we aandacht aan het thema dat te maken heeft met het thema van de landelijke Open Monumentendag, die in het tweede weekend van september wordt gehouden. Door de week vertonen we films, die te maken hebben met de geschiedenis van Nijverdal en elke zondag in de maand september houden we lezing over onze lokale geschiedenis.

Contactpersoon: Wilma Paalman – wpaalmanvloedgraven@gmail.com

Werkgroep Arfgoed

Onze gemeente telt 105 gemeentelijke monumenten (waaronder 56 grenspalen langs de gemeentegrenzen met de naam van het dorp of de buurtschap) en 30 rijksmonumenten (variërend van grafheuvels, boerderijen, woningen, landgoederen en fabrieksgebouwen). Historische panden en – structuren geven de gemeente karakter en versterken ons historisch besef. De werkgroep Arfgoed houdt een oogje op ons lokale erfgoed. Er is de afgelopen jaren veel verloren gegaan. Als het nodig is trekken zij aan de bel. De werkgroep denkt maar al te graag mee!

Contactpersoon: Eddy Muis – e.muis@hkhn.nl

Werkgroep Fotoarchief

De werkgroep Fotoarchief houdt zich minstens drie dagdelen in de week bezig met het archiveren en digitaliseren van onze rijke collectie aan historische foto’s. Dankzij deze werkgroep kan eenieder genieten van de foto’s op onze beeldbank. De werkgroep verwelkomt ook graag nieuwe vrijwilligers. Meer weten? Neem dan contact op met de werkgroep via onderstaand e-mailadres.

Contactpersoon: Nico Vilters – fotoarchief@hkhn.nl

Werkgroep Stamboomonderzoek

De werkgroep Stamboomonderzoek houdt zich bezig met het uitzoeken en uitwerken van familiestambomen uit de gemeente Hellendoorn. Voor de werkgroep is er een apart onderdeel op deze website opgenomen, die kunt u hier vinden.

Contactpersoon: Gerard Gasthuis – stamboomonderzoek@hkhn.nl

Werkgroep PR en Communicatie

Ook een historische vereniging als de HKHN gaat graag met haar tijd mee. Daarom is er een aparte werkgroep samengesteld die de website en Facebook beheert. Daarnaast wordt onderzocht of de HKHN haar activiteiten ook uitbreid naar andere platformen en hoe de lay-out van website, nieuwsbrief etc. bij de tijd blijft. De werkgroep neemt ook de perscontacten op zich.

Contactpersoon: Thom Kruiper – t.kruiper@hkhn.nl

Werkgroep Jeugd & Educatie

Het is belangrijk om ons historisch erfgoed door te geven aan volgende generaties. Hierdoor worden wij meer bewust van onze omgeving en versterkt het ons historisch besef. Met moderne en interactieve middelen willen wij de jeugd betrekken bij onze geschiedenis. Hebt u interesse voor samenwerking op educatief gebied of hulp nodig bij een profielwerkstuk/afstudeeropdracht? Neem dan contact op met deze werkgroep. Er zijn veel creatieve ideeën, maar hebben wel vrijwilligers nodig voor de verdere uitvoering. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan!

Contactpersoon: Natasja Leoné – n.leone@hkhn.nl

Werkgroep Dialect

De werkgroep dialect houdt zich bezig met (hoe kan het anders) ons dialect en de plaatselijke folklore. Zij zijn bezig met het vastleggen van woorden en uitdrukkingen, die langzaam maar zeker uit ons dagelijks taalgebruik verdwijnen. Vanzelfsprekend stimuleren zij het gebruik van ons dialect.

Zie bint a verscheid’n moal bie mekare ewes en warkt gesteurig voort an ’t weureboek van oons dialect.

Contactpersoon: Johan Alferink – jhalferink01@kpnmail.nl