Welkom

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal is een vereniging die bestaat uit geïnteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn. Al sinds 1992 zetten we ons in voor behoud en herontwikkeling van cultureel erfgoed. Dat doen we bijvoorbeeld door het documenteren en ontsluiten van het plaatselijk verleden, maar ook gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren.

Expositie

Ieder jaar organiseert de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal in de maand september in De
Smidse aan het Hoge Dijkje in Nijverdal een expositie. Daarbij schenken we aandacht aan de lokale
geschiedenis van Nijverdal. Elk jaar een ander aspect van onze geschiedenis.
Ook exposeren we elk jaar een veertigtal groepsfoto’s. Daarbij vragen we de bezoekers de ons
ontbrekende namen van de personen die op de foto vermeld staan in te vullen.
Daarnaast schenken we aandacht aan het thema dat te maken heeft met het thema van de landelijke
Open Monumentendag, die in het tweede weekend van september wordt gehouden.
Door de week vertonen we films, die te maken hebben met de geschiedenis van Nijverdal en elke
zondag in de maand september houden we lezing over onze lokale geschiedenis.

10 Bij de brug

Uutgeverieje ‘n Boaken

De aan de Historische Kring gelieerde stichting Uutgeverieje ‘n Boaken publiceert actief over het verleden van de gemeente. Zo verschenen er boeken en uitdrukkingen over het plaatselijk dialect, het Mirakel van Hellendoorn, en boerderijen langs en rondom rivier de Regge. Ook u als lid heeft de mogelijkheid om uw onderzoeksresultaten voor het grote publiek toegankelijk te maken. U kunt de uitgaven van de Uutgeverieje hier vinden.

Werkgroepen

De bijna 400 leden zijn afkomstig uit Hellendoorn, Nijverdal, Haarle en Daarle, een van de buurtschappen of hebben hier veelal in het verleden gewoond. Een deel van de leden is ook daadwerkelijk actief lid, door bijvoorbeeld deel te nemen in een van de verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende activiteiten van de kring.

De “Luu veur oald nieuws sprokkel’n” is een aparte werkgroep die zich alleen bezig houdt met de geschiedenis van het dorp Hellendoorn.

Reggesproake

Het kwartaalblad Reggespraoke bevat artikelen over de geschiedenis van Hellendoorn, Nijverdal en de omringende plaatsen. De artikelen worden geschreven door zowel leden als niet-leden. Het blad is daarvoor een laagdrempelig medium voor ieder die wetenswaardigheden over de plaatselijke geschiedenis wil publiceren. Er wordt zowel aandacht besteedt aan gemeentebrede ontwikkelingen, als persoonlijke verhalen en gebeurtenissen.

Hebt u vragen over personen of geschiedenis?

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal onderhoudt een prikbord waarop u terecht kunt met vragen over betreffende personen, families en geschiedenis uit Hellendoorn, Nijverdal, Daarle, Haarle, Hulsen en de buurtschappen. U gaat hier rechtstreeks naar ons prikbord

Documenteren en bewaren

Al sinds de oprichting van de vereniging is er gewerkt aan een knipselarchief. Ook zijn er duizenden foto’s digitaal beschikbaar.