Privacyverklaring

De Historische Kring Hellendoorn Nijverdal (later te noemen HKHN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging.

Contactgegevens:
Historische Kring Hellendoorn Nijverdal
KvK nummer: 40076846
Adres: Weegbree 18
Tel. Nr.: 0548 – 616 872
e-mail: info@hkhn.nl
Website: www.hkhn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
HKHN verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
e-mail-adres
Bankrekening nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
HKHN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van o.a. uitnodigingen en de Reggesproake
Contact met u op te nemen via telefoon of e mail
U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
HKHN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HKHN) tussen zit. HKHN gebruikt Microsoft Office (Excel, Words en Power Point en Davilux als boekhoudprogramma)

Gebruik van beeldmateriaal.
Als de HKHN enigerlei recent beeldmateriaal (foto’s, film, video, of dergelijke) gebruikt, zal aan de personen die daarop voorkomen toestemming voor publicatie worden gevraagd. Bij groepsfoto’s geldt dit alleen als er namen worden vermeld.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens.
De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 2 jaar na einde van uw abonnement/donatie periode.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal verstrekt geen gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De HKHN gebruikt zelf geen functionele, analytische en tracking cookies, maar plaatst een cookie om statistische gegevens te verzamelen over de technische aspecten van de apparatuur waarmee u onze website bezoekt. Hiermee kunnen we het functioneren van de website waar nodig verbeteren en totale aantallen bezoeken per toepassing, per periode tellen. Slechts samenvattingen van deze gegevens worden bewaard, geen naar uw ip-adres herleidbare gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HKHN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op: info@hkhn.nl

Nijverdal, mei 2020