Welkom

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal is een vereniging die bestaat uit geïnteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn. Al sinds 1992 zetten we ons in voor behoud en herontwikkeling van cultureel erfgoed. Dat doen we bijvoorbeeld door het documenteren en ontsluiten van het plaatselijk verleden, maar ook gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren.

Expositie

Elk jaar organiseren we een expositie in ‘De Smidse’ aan het Hoge Dijkje in Nijverdal in de
maand september. We haken daarbij aan op het thema van Open Monumentendag, welke in
het tweede weekend van september wordt gehouden. Onderdeel van de expositie is een
cultuurhistorische markt waar verschillende leden van de onze kring zich presenteren met
hun verzameling. Ook zijn er vaak historische verenigingen uit de kleinere kernen van de
gemeente Hellendoorn aanwezig. Daardoor wordt het een interactief podium voor iedereen
die in de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn is geïnteresseerd.

10 Bij de brug

Uutgeverieje ‘n Boaken

De aan de Historische Kring gelieerde stichting Uutgeverieje ‘n Boaken publiceert actief over het verleden van de gemeente. Zo verschenen er boeken en uitdrukkingen over het plaatselijk dialect, het Mirakel van Hellendoorn, en boerderijen langs en rondom rivier de Regge. Ook u als lid heeft de mogelijkheid om uw onderzoeksresultaten voor het grote publiek toegankelijk te maken. U kunt de uitgaven van de Uutgeverieje hier vinden.

Werkgroepen

De ongeveer driehonderd leden zijn afkomstig uit Hellendoorn, Nijverdal, Haarle en Daarle, een van de buurtschappen of hebben hier veelal in het verleden gewoond. Een deel van de leden is ook daadwerkelijk actief lid, door bijvoorbeeld deel te nemen in een van de verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende activiteiten van de kring.

De “Luu veur oald nieuws sprokkel’n” is een aparte werkgroep die zich alleen bezig houdt met de geschiedenis van het dorp Hellendoorn.

Reggesproake

Het kwartaalblad Reggespraoke bevat artikelen over de geschiedenis van Hellendoorn, Nijverdal en de omringende plaatsen. De artikelen worden geschreven door zowel leden als niet-leden. Het blad is daarvoor een laagdrempelig medium voor ieder die wetenswaardigheden over de plaatselijke geschiedenis wil publiceren. Er wordt zowel aandacht besteedt aan gemeentebrede ontwikkelingen, als persoonlijke verhalen en gebeurtenissen.

Documenteren en bewaren

Al sinds de oprichting van de vereniging is er gewerkt aan een knipselarchief. Ook zijn er duizenden foto’s digitaal beschikbaar.