Werkgroepen

De bijna 400 leden zijn afkomstig uit Hellendoorn, Nijverdal, een van de buurtdorpen of hebben hier veelal in het verleden gewoond. Een deel van de leden is ook daadwerkelijk actief lid, door bijvoorbeeld deel te nemen in een van de verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende activiteiten van de kring.

Werkgroep Archief

De werkgroep historisch archief tracht in samenwerking met de plaatselijke ZINiN bibliotheek allerlei historisch materiaal te verzamelen en toegankelijk te maken. Krantenknipsels (ruim 45.000) waarvan meer dan 20.000 zijn gescand, boeken (ca. 450), historische documenten en foto’s (meer dan 20.000) zijn al verzameld. Al het materiaal heeft geheel of gedeeltelijk te maken met de gemeente Hellendoorn in de breedste zin van het woord. Het inventariseren en rubriceren is in volle gang. Het historisch archief ziet het als haar taak deze zaken te bewaren en toegankelijk te maken voor anderen. We zijn druk bezig om deze archieven ook digitaal toegankelijk te maken.

Contactpersoon: N.Vilters – framon2@hotmail.com

Heeft u materiaal betreffende de gemeente Hellendoorn (oude kranten, oude foto’s, oude rekeningen, oude folders, oude akten enz) in uw bezit en wilt u ze afstaan dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zijn er blij mee en later anderen ook. Wilt u het niet afstaan dan willen wij het graag kopiëren en/of scannen. Contact opnemen kan via e-mail (info@hkhn.nl).

Werkgroep Dialect

De werkgroep dialect houdt zich bezig met (hoe kan het anders) ons dialect en de plaatselijke folklore. Zij zijn bezig met het vastleggen van woorden en uitdrukkingen, die langzaam maar zeker uit ons dagelijks taalgebruik verdwijnen. Voorts stimuleren zij het gebruik van ons dialect.

Zie bint a verscheid’n moal bie mekare ewes en warkt gesteurig voort an ’t weureboek van oons dialect. De warkgroep bestiet uut: Jan Lohuis, Gerrit Tijhof en Johan Alferink

Contactpersoon: Johan Alferink – jhalferink01@kpnmail.nl

Werkgroep Plattelands- en Dorpsbeeld

De werkgroep dorps- en landschapsbeeld houdt een oogje op ons lokale erfgoed. Er is de afgelopen jaren veel verloren gegaan. Als het nodig is trekken zij aan de bel. Zo hebben zij de afgelopen jaren een aantal zaken onder de aandacht gebracht en meegedacht over plannen van de gemeente en provincie. In de werkgroep hebben de volgende heren zitting: Johan Alferink, Dinand Imhof, Mannes Konijnenbelt en Eddy Muis. Deze laatste is vertegenwoordigd in de gemeentelijke Monumentenraad  om op deze manier inbreng te hebben m.b.t. cultuurhistorie.

Contactpersoon: Eddy Muis – eddy.muis@ziggo.nl

Werkgroep Luu veur oald niejs sprokkel’n

De werkgroep Hellendoorn -ook bekend als: Luu veur oald niejs sprokkel’n – houdt zich bezig met de historie van Hellendoorn in de brede zin van het woord. Er wordt getracht zoveel mogelijk schriftelijke bronnen m.b.t. het oude moederdorp te verzamelen, oude bronnen/geschriften te transcriberen, alsmede de bewoning van Hellendoorn in vroeger eeuwen middels foto’s, teksten etc. te bewaren voor komende geslachten.

Wie hebt oons bie “oald niejs sprokkel’n” in ’t ofgelopen joar met twee grotere projecten bezig ehoalen.Ten eerste bi’w verder egoan met de Markebeuke. Wie zit noe in ’n oavergeschreev’n boek uut ’t joar 1602, det weer een ofschrift is van ’n origineel uut 1502. Het inzien van de Markeboeken kan hier. ’t Tweede project giet oaver de vliegtuuge die in ’n tweeden wereldoorlog in de gemeente Heldern bint neer ekommen.

Met ’n koppel van een man of veere (mangs ook vrouwluu) komme wie één keer in de één of twee wekke bie mekaar um dinge uut te wark’n. ’n Paar van de fotowarkgoep bint met de stroatenbuuke bezig. D’r bint a verschillende buuke kloar en die ligt in ’t dorpsmuseum De Valkhof. Ie kunt, ai dat wilt, die buuke doar inkiek’n.

Contactpersoon: A. Phijffers – Aw.phijffers@hetnet.nl

Werkgroep PR en Communicatie

Ook een historische vereniging als de HKHN gaat graag met haar tijd mee. Daarom is er een aparte werkgroep samengesteld die de website en Facebook beheert. Daarnaast wordt onderzocht of de HKHN haar activiteiten ook uitbreid naar andere platformen en hoe de lay-out van website, nieuwsbrief etc. bij de tijd blijft. De werkgroep gaat op den duur ook perscontacten op zich nemen.

Contactpersoon: Thom Kruiper – prcommunicatiehkhn@gmail.com