Werkgroepen

De ruim 400 leden van onze vereniging zijn afkomstig uit een van de vele kernen uit de gemeente Hellendoorn of hebben hier veelal in het verleden gewoond. Een deel van de leden is ook vrijwilliger, door bijvoorbeeld deel te nemen in een van de verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende activiteiten van de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal.

Werkgroep Archief
Al sinds de oprichting van onze Historische Kring is er gewerkt aan het opbouwen van een archief en bibliotheek over de historie van de gemeente Hellendoorn. Als vereniging houden wij ons dan ook bezig met het archiveren en digitaal toegankelijk maken van vele foto’s, genealogische gegevens, boeken, documenten, museale stukken, plattegronden, bidprentjes en erfgoed.

Al het materiaal heeft geheel of gedeeltelijk te maken met de gemeente Hellendoorn in de breedste zin van het woord. Daarnaast zijn vrijwilligers van de archiefwerkgroep bezig met het digitaliseren van een grote verscheidenheid aan documenten en de fotowerkgroep met het digitaliseren van duizenden foto’s voor onze vernieuwde beeldbank. Dit grote project heeft als doel deze foto’s toegankelijk te maken voor geïnteresseerden van de lokale geschiedenis.


Het documentenarchief van onze vereniging.

Heeft u materiaal betreffende de gemeente Hellendoorn (oude kranten, oude foto’s, oude rekeningen, oude folders, oude akten enzovoort) in uw bezit? Dan kunt u uw steentje bijdragen om het erfgoed van de gemeente Hellendoorn te bewaren en de kennis van de lokale historie te bevorderen!
U kunt ervoor kiezen om historisch materiaal aan ons te schenken of deze aan ons uit te lenen, zodat wij een scan kunnen maken. Wij zijn er blij mee en later anderen ook. U kunt contact opnemen via info@hkhn.nl.

Werkgroep Dialect

De werkgroep dialect houdt zich bezig met (hoe kan het anders) ons dialect en de plaatselijke folklore. Zij zijn bezig met het vastleggen van woorden en uitdrukkingen, die langzaam maar zeker uit ons dagelijks taalgebruik verdwijnen. Vanzelfsprekend stimuleren zij het gebruik van ons dialect.

Zie bint a verscheid’n moal bie mekare ewes en warkt gesteurig voort an ’t weureboek van oons dialect.

Contactpersoon: Johan Alferink – jhalferink01@kpnmail.nl

Werkgroep Exposities en evenementen

De werkgroep voor exposities en evenementen bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om onze archiefstukken fysiek te tonen aan ons publiek. Ieder jaar organiseert de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal in de maand september in De Smidse aan het Hoge Dijkje in Nijverdal een expositie. Daarbij schenken we aandacht aan de lokale geschiedenis van Nijverdal. Elk jaar een ander aspect van onze geschiedenis. Ook exposeren we elk jaar een veertigtal groepsfoto’s. Daarbij vragen we de bezoekers de ons ontbrekende namen van de personen die op de foto vermeld staan in te vullen.
Daarnaast schenken we aandacht aan het thema dat te maken heeft met het thema van de landelijke Open Monumentendag, die in het tweede weekend van september wordt gehouden. Door de week vertonen we films, die te maken hebben met de geschiedenis van Nijverdal en elke zondag in de maand september houden we lezing over onze lokale geschiedenis.

 

 

 

 

 

Een van onze vele exposities in de Smidse.

Contactpersoon: Wilma Paalman – wpaalmanvloedgraven@gmail.com

Werkgroep Plattelands- en Dorpsbeeld

De werkgroep dorps- en landschapsbeeld houdt een oogje op ons lokale erfgoed. Er is de afgelopen jaren veel verloren gegaan. Als het nodig is trekken zij aan de bel. Zo hebben zij de afgelopen jaren een aantal zaken onder de aandacht gebracht en meegedacht over plannen van de gemeente en provincie. De werkgroep denkt maar al te graag mee!

Contactpersoon: Eddy Muis – eddy.muis@ziggo.nl

Werkgroep Luu veur oald niejs sprokkel’n

De werkgroep Hellendoorn -ook bekend als: Luu veur oald niejs sprokkel’n – houdt zich bezig met de historie van Hellendoorn in de brede zin van het woord. Er wordt getracht zoveel mogelijk schriftelijke bronnen m.b.t. het oude moederdorp te verzamelen, oude bronnen/geschriften te transcriberen, alsmede de bewoning van Hellendoorn in vroeger eeuwen middels foto’s, teksten etc. te bewaren voor komende geslachten.

Wie hebt oons bie “oald niejs sprokkel’n” in ’t ofgelopen joar met twee grotere projecten bezig ehoalen.Ten eerste bi’w verder egoan met de Markebeuke. Wie zit noe in ’n oavergeschreev’n boek uut ’t joar 1602, det weer een ofschrift is van ’n origineel uut 1502. Het inzien van de Markeboeken kan hier. ’t Tweede project giet oaver de vliegtuuge die in ’n tweeden wereldoorlog in de gemeente Heldern bint neer ekommen.

Met ’n koppel van een man of veere (mangs ook vrouwluu) komme wie één keer in de één of twee wekke bie mekaar um dinge uut te wark’n. ’n Paar van de fotowarkgoep bint met de stroatenbuuke bezig. D’r bint a verschillende buuke kloar en die ligt in ’t dorpsmuseum De Valkhof. Ie kunt, ai dat wilt, die buuke doar inkiek’n.

Contactpersoon: A. Phijffers – Aw.phijffers@hetnet.nl

Werkgroep PR en Communicatie

Ook een historische vereniging als de HKHN gaat graag met haar tijd mee. Daarom is er een aparte werkgroep samengesteld die de website en Facebook beheert. Daarnaast wordt onderzocht of de HKHN haar activiteiten ook uitbreid naar andere platformen en hoe de lay-out van website, nieuwsbrief etc. bij de tijd blijft. De werkgroep neemt ook de perscontacten op zich.

Contactpersoon: Thom Kruiper – prcommunicatiehkhn@gmail.com

Werkgroep Genealogie

De werkgroep Genealogie houdt zich bezig met het uitzoeken en uitwerken van familiestambomen uit de gemeente Hellendoorn. Voor de werkgroep is er een apart onderdeel op deze website opgenomen, die kunt u hier vinden.

Contactpersoon: Gerard Gasthuis – g.gasthuis@gmail.com

Werkgroep Educatie

Momenteel is de werkgroep Educatie nog in de opstartfase. De eerste stappen zijn gezet om hier echter een aparte werkgroep van te maken die educatie verzorgt over de lokale geschiedenis. Hebt u interesse voor samenwerking op educatief gebied of hulp nodig bij een profielwerkstuk/afstudeeropdracht? Neem dan contact op met deze werkgroep.

Contactpersoon: Ruben de Groot – rubendegroot2911@gmail.com