Vrijwilliger worden

De HKHN is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook mensen die (nog) geen lid zijn van de HKHN kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Wij zijn als bestuur heel blij zijn met de inzet van onze vrijwilligers, maar toch willen we graag het aantal vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging uitbreiden.

Waarom willen we dat:

Alhoewel we tevreden zijn met de wijze waarop onze vereniging ons cultureel erfgoed onder de aandacht brengt constateren we tegelijkertijd ook dat er onderwerpen zijn die meer aandacht en inzet van vrijwilligers nodig zal zijn. Werkgroepen waarvoor wij nog vrijwilligers zoeken zijn:

Vrijwilligers voor nieuwe huisvesting in de R.K. pastorie in Nijverdal

Binnen het bestuur valt Huisvesting in de portefeuille van Eddy Muis en samen met medebestuurslid Alfred Ruiter – die de rol van projectleider op zich gaat nemen- willen we ons Historisch Centrum in de R.K. pastorie van Nijverdal samen met vrijwilligers gaan realiseren.

Daarom ook een dringende oproep aan een ieder om hier met jullie hulp en inzet ook een succes van te maken. We gaan werken met een projectgroep waarin verschillende aandachtspunten en dus vaardigheden aan bod komen.

Wij zoeken:
Beoogd huismeester (die samen met projectleider de uitvoering coördineert)
Vrijwilligers voor het inrichten van het historisch Centrum (uitstraling, sfeer, materiaal etc.)
Vrijwilligers voor het ontwerpen en inrichten permanente tentoonstelling geschiedenis gemeente Hellendoorn
Vrijwilligers die helpen bij het inrichten van de bibliotheek
Facilitaire vrijwilligers: Schilderen, behangen, tuinonderhoud

Gastheren en gastvrouwen

Heb je vragen en wil je je aanmelden graag middels ajmruiter@planet.nl of 06-29525708 (Alfred Ruiter).

Werkgroep Archieven

Momenteel zijn we in samenwerking met MijnStadMijnDorp van het Historisch Centrum Overijssel een plan aan het maken om onze archieven te digitaliseren en beter te ontsluiten. Om dat mogelijk te maken hebben we grote behoefte aan een uitbreiding van vrijwilligers die hier een bijdrage aan willen leveren. Heb je affiniteit om te werken met een computer, ben je nauwgezet en wil je graag samenwerken dan willen we graag dat je contact met ons opneemt.

Aandachtsgebied ICT.

We hebben reeds een paar vrijwilligers die affiniteit met ICT hebben, maar toch willen we deze graag uitbreiden. We streven naar een standaardisering van onze verschillende werkwijzen bij onze archivering en digitalisering. Heb je hierin enige ervaring meld je dan aan, Tevens zijn we op zoek naar een vrijwilliger die deze werkwijzen gaat coördineren.

Werkgroep PR en Communicatie.

Onze facebookgroep telt circa 4800 volgers maar toch verdient onze wijze van communiceren naar onze leden en belangstellenden meer aandacht en willen we meer kansen benutten om ons bereik groter en actueler te maken. Heb je gevoel voor communicatie en heb je daar ideeën bij dan willen we graag dat je met ons contact opneemt. Daarnaast zijn we heel specifiek op zoek naar een vrijwilliger die onze Facebookpagina en/of Facebookgroep, die met elkaar in verbinding staan, wil gaan beheren.

Werkgroep Exposities en Evenementen:

Onze jaarlijkse expositie in de Smidse trekt gemiddeld zo’n 1400 bezoekers. Daarnaast verzorgen we ook kleine exposities. Graag willen we de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten uitbreiden. Het betreft dan werkzaamheden die te maken hebben met voorbereiding, onderling afstemmen en op- en afbouw.

Redactie Reggesproake.

Vanzelfsprekend zijn we erg blij met onze redactie maar contiuniteit is ook hier erg belangrijk. Heb je een vlotte pen, gemotiveerd om onderwerpen aan te dragen, teksten te helpen beoordelen dan stellen we uw reactie op prijs. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de lay-out voor zijn of haar rekening wil nemen.

Werkgroep Educatie.

Een leemte bij onze werkgroepen is een werkgroep Educatie. We hebben veel informatie in huis maar hebben tot nu toe gebrek aan vrijwilligers om dit om te zetten naar een educatief programma. Heb je interesse in het maken van educatief materiaal over de lokale historie, meld je dan aan!

Wil je je inzetten voor de verdere bloei van onze vereniging of heb je interesse om ook op een andere manier een bijdrage te leveren meld je ook dan aan via info@hkhn.nl of stuur een bericht naar onze facebookpagina. We nemen dan graag contact met je op om verder met elkaar van gedachten te wisselen.