Vrijwilligers

De HKHN is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In een brief aan onze leden heeft onze voorzitter Eddy Muis dit al kenbaar gemaakt. Ook mensen die (nog) geen lid zijn van de HKHN kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Wij zijn als bestuur heel blij zijn met de inzet van onze vrijwilligers, maar toch willen we graag het aantal vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging uitbreiden.

Waarom willen we dat:

Alhoewel we best tevreden zijn met de wijze waarop onze vereniging ons cultureel erfgoed onder de aandacht brengt constateren we tegelijkertijd ook dat er onderwerpen zijn die meer aandacht en inzet vanuit onze leden wenselijk maken. Een aantal voorbeelden ter verduidelijking:

Werkgroep Archieven

U weet wellicht dat we in samenwerking met MijnStadMijnDorp van het Historisch Centrum Overijssel een plan aan het maken zijn om onze archieven te digitaliseren en beter te ontsluiten. Omdat mogelijk te maken hebben we grote behoefte aan een uitbreiding van vrijwilligers die hier een bijdrage aan willen leveren. Heb je affiniteit om te werken met een computer, ben je nauwgezet en wil je graag samenwerken dan willen we graag dat je contact met ons opneemt.

Aandachtsgebied ICT.

We hebben reeds een paar vrijwilligers die affiniteit met ICT hebben, maar toch willen we deze graag uitbreiden. We streven naar een standaardisering van onze verschillende werkwijzen bij onze archivering en digitalisering. Heb je hierin enige ervaring meld je dan aan, Tevens zijn we op zoek naar een vrijwilliger die deze werkwijzen gaat coördineren.

Werkgroep PR en Communicatie.

Onze facebookgroep telt circa 3800 volgers maar toch verdient onze wijze van communiceren naar onze leden en belangstellenden meer aandacht en willen we meer kansen benutten om ons bereik groter en actueler te maken. Heb je gevoel voor communicatie en heb je daar ideeën bij dan willen we graag dat je met ons contact opneemt. Daarnaast zijn we heel specifiek op zoek naar een vrijwilliger die onze Facebookpagina en/of Facebookgroep, die met elkaar in verbinding staan, wil gaan beheren.

Werkgroep Exposities en Evenementen:

Onze jaarlijkse expositie in de Smidse trekt gemiddeld zo’n 1400 bezoekers. Daarnaast verzorgen we ook kleine exposities. Graag willen we de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten uitbreiden. Het betreft dan werkzaamheden die te maken hebben met voorbereiding, onderling afstemmen en op- en afbouw.

Redactie Reggesproake.

Vanzelfsprekend zijn we erg content met onze redactie maar contiuniteit is ook hier erg belangrijk. Heb je een vlotte pen, gemotiveerd om onderwerpen aan te dragen, teksten te helpen beoordelen dan stellen we uw reactie op prijs. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de lay-out voor zijn of haar rekening wil nemen.

Werkgroep Genealogie en Educatie.

Een leemte bij onze werkgroepen is een werkgroep Genealogie en Educatie. We ontvangen veel informatie maar ontberen inzet om dit goed te archiveren en toegankelijk te maken, hetzelfde geldt ook voor familie- en portretfoto’s. Heb je interesse in Genealogie of Educatie meld je dan aan!

Wil je je inzetten voor de verdere bloei van onze vereniging of heb je interesse om ook op een andere manier een bijdrage te leveren meld je ook dan aan via info@hkhn.nl of stuur een bericht naar onze facebookpagina. We nemen dan graag contact met je op om verder met elkaar van gedachten te wisselen.

Met een vriendelijke groet, namens het bestuur

Eddy Muis