Reggesproake

Het kwartaalblad “Reggesproake” bevat artikelen over de geschiedenis van Hellendoorn, Nijverdal en de omringende plaatsen. De artikelen worden geschreven door zowel leden als niet-leden. Het blad is daarvoor een laagdrempelig medium voor ieder die wetenswaardigheden over de plaatselijke geschiedenis wil publiceren. Er wordt zowel aandacht besteedt aan gemeentebrede ontwikkelingen, als persoonlijke verhalen en gebeurtenissen.

U vindt hier een index van de verschenen artikelen tot op heden. Hebt u interesse in een artikel? Door middel van CTRL.-F kunt u naar een woord of uitdrukking zoeken. U kunt van een door u gewenst artikel een kopie aanvragen. U ontvangt dan een afdruk van dit artikel. Stuur uw verzoek naar info@hkhn.nl.
Naast het kwartaalblad verschijnt per jaar een special. In deze special wordt een onderwerp geheel uitgelicht. Een overzicht van de verschenen specials tot nu toe vindt u hier.
De specials worden niet gratis verstrekt. Bij aanwezigheid zijn deze te bestellen via info@hkhn.nlkosten € 5,- en de gebruikelijke verzendkosten.

Oproep

De redactie van de Reggesproake zorgt ieder kwartaal voor een verzorgde uitgave van ons historisch magazine. Maar daaraan dreigt dit jaar een einde te komen, wanneer we geen of niet voldoende artikelen aangeleverd krijgen. Wij zitten te springen om mensen die iets op papier willen zetten over een in hun ogen boeiend onderwerp. Al lopen de zinnen misschien niet goed, dat geeft niets, daar is een redactie voor. Onderwerpen te over, zoals bijvoorbeeld over verpleegsters, bedrijven, politie, riolering, stratenplan, marktmeester, patatbakkers, ambtenaren, enzovoort.

Een tweede probleem dat moet worden opgelost is een dringend noodzakelijke aanvulling van de redactie. Kort geleden moest een van ons afhaken wegens te drukke bezigheden. Graag iemand die geïnteresseerd is en van harte wil helpen onze Reggesproake te laten blijven bestaan.

Graag een berichtje naar Hans Velner (jvelner@kpnmail.nl).