Agenda

Opening historisch centrum d’ Oale Pastorie van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal op zaterdag 8 oktober a.s. door burgemeester Jorrit Eijbersen.

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal heeft dit jaar veel te vieren: De vereniging bestaat 30 jaar, het 25-jarig jubileum van Uutgeverieje ‘n Boaken, en de opening van ons nieuwe historisch centrum d’Oale Pastorie. Tijdens deze opening presenteren wij ook een nieuw logo en vernieuwde website. Het vernieuwde logo benadrukt beter ons doel om voor de gehele gemeente actief te zijn.

Een eigen onderkomen voor de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal is een langgekoesterde wens van het HKHN-bestuur. Na maanden van klussen, schoonmaken en inrichten is het eindelijk zover dat we ons historisch centrum, gehuisvest op de begane grond van de voormalige rooms-katholieke pastorie aan de Grotestraat in Nijverdal, kunnen openen.

In dit gemeentelijk monument willen we het culturele erfgoed van de gemeente Hellendoorn behouden, bewaken, ontsluiten en toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek.

Naast expositieruimte zal er in ons historisch centrum ook plek zijn om te vergaderen, historisch onderzoek te doen in de zeer omvangrijke bibliotheek, kennis te nemen van onze negen werkgroepen, vragen te stellen over bijvoorbeeld uw stamboom of woning en meer te weten te komen over de vereniging. Door “onze vensters te openen” willen we nog meer onze talrijke historische schatten delen met alle inwoners van de gemeente Hellendoorn, jong en oud. Voor de jeugd zijn er plannen om interactieve speurtochten, een escaperoom en workshops te ontwikkelen.  Dit onder het motto: Ontdekken, onderzoeken en ontmoeten.

De openingstentoonstelling Hellendoorn van A tot Z, gebaseerd op het nieuw uit te brengen boek van Dinand Webbink en uitgegeven door onze Uutgeverieje ’n Boaken, laat bekende en minder bekende plekken van onze gemeente zien.

Met “de keuze van” bieden wij bij toerbeurt een platform aan onze leden om met oude foto’s de diversiteit van ons erfgoed te tonen. En met een wisselend aanbod uit de schilderijcollectie Monument & Poëzie (van G.Ekelenkamp ) presenteren wij  een aantal schilderijen met bijbehorende gedichten.

Na een officieel gedeelte rondom de opening vanaf 13.15 uur, zal er om 16.00 uur een receptie zijn voor leden van de Historische Kring.

Historisch Centrum d’ Oale Pastorie bevindt zich in de voormalige R.K.-pastorie te Nijverdal. Het adres is: Grotestraat 150, 7443 BN Nijverdal.

Wij zijn woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.30 geopend (ook op afspraak via www.hkhn.nl).

Van 27 augustus tot en met 2 oktober expositie in De Smidse
Thema: ’t Rooie Dorp en De Joncheerelaan

We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Op zondagen is er een lezing en er worden ook doorlopend films vertoond, waaronder een door Johan Huis in ’t Veld gemaakte film over ’t Rooie Dorp.
Er zijn veel foto’s over ’t Rooie Dorp/Wilhelminawijk en De Joncheerelaan van vroeger en van nu en natuurlijk ontbreken ook de groepsfoto’s niet.
Voor de kinderen heeft Natasja Leone een prachtig kinderprogramma gemaakt, waarvoor scholen zich kunnen aanmelden.

Eigen historisch centrum in pastorie RK kerk Nijverdal


De afgelopen maanden is er intensief contact geweest tussen de gemeente, de locatieraad van de RK Kerk in Nijverdal en het bestuur van onze vereniging. Reden hiertoe was een onderzoek naar de mogelijkheden van een maatschappelijke herbestemming van de pastorie. Dit naar aanleiding van de behoefte een zogenaamde Kerkenvisie ten gevolge van de terugloop van het aantal kerkbezoekers vast te gaan stellen.

Vorige week dinsdag heeft de Historische Kring tijdens een themasessie voor het college van B&W van onze gemeente een uitgebreide presentatie gegeven over wat onze vereniging drijft en wat we voornemens zijn te gaan doen. Dit onder het motto “De Historische Kring opent haar Vensters”.

Naar aanleiding van deze presentatie heeft het college de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over het voorgenomen besluit medewerking te verlenen aan een door ons lang gekoesterde wens eigen huisvesting te verkrijgen.

Uit deze brief delen wij met jullie de volgende belangrijke informatie:

“Dit onderzoek is uitgevoerd door 01Architecten uit Nijverdal (met hulp van het Oversticht) en is inmiddels afgerond. In de zoektocht naar een goede maatschappelijke invulling zijn ze bijgestaan door Stichting Cultuurnetwerk Gemeente Hellendoorn. Zij hebben een inventarisatie gedaan naar maatschappelijke instellingen binnen de gemeente met een ruimtebehoefte. Partijen met belangstelling zijn in de gelegenheid gesteld om de locatie ter plaatste te bekijken. Hier is ook door meerdere organisaties gebruik van gemaakt.

Uiteindelijk is alleen de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal (hierna HKHN) overgebleven. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de HKHN dé ideale maatschappelijke partij is voor deze locatie. De HKHN wil in een deel van de pastorie een expositieruimte inrichten, gecombineerd met de mogelijkheid voor inwoners om historisch onderzoek te doen. Daarnaast is de HKHN voornemens samenwerking met het onderwijs op te starten met lesbrieven e.d. De kosten zijn structureel voor de museale invulling van de pastorie. De HKHN heeft structurele kosten voor huur, energielasten + leveringen/diensten en ontwikkeling, die zijn begroot op € 25.000,- per jaar. De HKHN heeft zelf nagenoeg geen inkomsten. Met een jaarlijkse subsidie wordt geborgd dat HKHN haar ambities kan uitvoeren, het monumentale pand voor de toekomst behouden blijft en een maatschappelijke invulling krijgt. Door deze subsidie komt een lange wens van de HKHN in vervulling om een historisch informatiepunt te kunnen realiseren. Dat dit ook nog eens gebeurt in een monumentaal pand op een prominente plek aan de rand van het centrum van Nijverdal dient meerdere gemeentelijke belangen. Naast het feit dat de HKHN al enkele jaren achtereen een verzoek heeft ingediend voor subsidiëring van de vereniging en een goede huisvesting is dit een unieke kans voor onze gemeente. Het is een zeer gewenste aanvulling op de uitstraling van het kernwinkelgebied en naast het algemene belang om cultureel erfgoed te behouden in toeristisch, economisch, educatief, historisch en cultureel opzicht daarom van grote toegevoegde waarde. Het zal bovendien de HKHN een ‘boost’ geven bij de ontwikkeling van de vereniging die overigens voor alle kernen van de gehele gemeente Hellendoorn actief is en met veel partners samenwerkt.

Voor de structurele subsidie wordt ambtelijk inmiddels een voorstel voor nieuw beleid in de conceptbegroting voorgesteld waarover u in november bij de begrotingsvergadering voor 2022 gevraagd wordt een besluit te nemen”

Wij zijn vanzelfsprekend zeer content over dit voorgenomen besluit en zullen op 31 augustus , als er een informatiebijeenkomst voor de raad plaats zal vinden,  van harte bereid zijn om onze plannen verder toe te lichten.

Tot slot – voor dit moment – wat concrete informatie:

  • Met ingang van 1 juli huurt de gemeente het merendeel van de begane grond van de pastorie.
  • Als de raad het voorgenomen besluit overneemt nemen wij per 1 januari de huur over.
  • In deze overgangsperiode stemmen we nou af met de locatieraad over gebruik en te ondernemen stappen en inhuizing.

    Namens het bestuur:
    Herman Zwijnenberg en Eddy Muis