Contact

Gegevens:
website: www.hkhn.nl

E-mail: info@hkhn.nl
Kamer van Koophandel: 40076846

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Staand v.l.n.r.: Eddy Muis (voorzitter), Frits Korver (penningmeester), Frits Ligtenberg (lid) en knielend v.l.n.r. Johan Alferink (secretaris) , Jan Lohuis (lid).

Bestuur Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal