Agenda

Jaarvergadering.

De Historische Kring houdt haar jaarvergadering op maandagavond 4 maart in de Hellendoornzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Aanvang 19.30 uur.

Na afloop van de vergadering houdt Henk Butink een lezing over de Rusluie. De lezing begint om 20.45 is ook toegankelijk voor niet leden van de HKHN (kosten 3 euro p.p.).

Tijdens deze lezing kom je meer te weten over de Nederlanders die handel dreven in Sint-Petersburg. Generaties maakten er fortuin, gingen naar hun eigen “Hollandse Kerk” en werden er begraven. Speciaal aandacht is er voor de Ruslandgangers uit Vriezenveen, plaatselijk Rusluie genoemd. Ze kwamen arm (1720), werden zeer rijk, maar keerden arm terug (1918). De bekende schrijver Toon Tellegen is een afstammeling van deze Rusluie (van moederskant).
Tsaar Peter de Grote kwam naar Nederland om het vak van scheepstimmerman te leren, zich te oriënteren in de wetenschap, kennis te maken met de cultuur en mensen te ronselen om een sterke marine op te bouwen. 
De grootste Russische dichter Poesjkin (1799-1837) en een van de grootste dichters uit de wereldliteratuur vond de dood door toedoen van de stiefzoon van de Nederlandse gezant.
Peter de Grote en Catharina de Grote waren de eerste kopers van kunstwerken van Hollandse meesters. Schilderijen uit de collectie van koning Willem II gingen na zijn dood (1849) naar Rusland omdat hij nog in het krijt stond bij zijn zwager tsaar Nicolaas I.
Anton Philips verkocht in één klap zoveel gloeilampen aan de tsaar dat de directeur van gloeilampenfabriek, zijn broer Gerard, erg nerveus werd.
Er wordt een uitstapje naar Moskou gemaakt omdat daar in 1932 de bouw van de metro werd begonnen onder leiding van de Nederlander Dirk Schermerhorn. Het liep echter slecht af met Dirk.

De presentatie is in de vorm van een audiovisuele (beamer) show. Mondelinge toelichtingen worden vergezeld van fraaie foto’s, begeleid door mooie Russische muziek.


Aktiviteiten 

Juni 2019
In juni wordt weer de cultuur-historische fietstocht georganiseerd.

September 2019
Expositie in de Smidse.
Hoofdthema is dit jaar de Rijssensestraat.

Lezingen
Maandagavond 21 oktober 
Lezingen door Frits Ligtenberg over de Nederlandse Stoomblekerij (Oale Bleeke).

Maandagavond 25 november 
Lezing door Erik Ruiter/Albert Leever over de V1.