Agenda

Aktiviteiten 

Fietstocht 5 Juni 2019
Op woensdagavond 5 juni houden we een fietstocht vanaf Nijverdal richting Jipkesbelt, Koemaste, Overwater, Kalvenhaar, Duivecate. Er is tussentijds een koffie/thee stop in Kalvenhaar.
Het vertrek is om 19.00 vanaf het station noordzijde.
Het maximale aantal deelnemers is 25. Opgave van te voren via info@hkhn.nl
Deelname is gratis voor leden van de HKHN, niet leden betalen drie euro.

Herinnering lezing prof. dr. Donald Sinnema op 10 mei

De emigratie van Nijverdallers naar Nieuw Nijverdal, Canada
Op vrijdag 10 mei zal prof.dr. Donald Sinnema uit Holland (Michigan), emeritus-hoogleraar theologie aan Trinity Christian College in Illinois, een lezing houden over de emigratie van tientallen Nijverdallers naar de prairies van Canada in de jaren van 1903 tot 1914. In 2005 publiceerde Sinnema daar het lijvige boek The First Dutch Settlement in Alberta. Letters from the Pioneer Years 1903-14 over, mede op basis van tientallen brieven die destijds in het Twentsch Volksblad zijn verschenen. Een van de emigranten was een grootvader van Sinnema, afkomstig van de Jipkesbelt.

Locatie is de protestantse kerk in Hellendoorn

Programma:
19.30 – 20.00 uur: inloop met koffie en thee in de toren.
20.00 – 21.00 uur: lezing en vragen
21.00 – 22.00 uur: nagesprek in de Leerkamer met drankje

De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. J.D.Th. Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl.

September 2019
Expositie in de Smidse.
Hoofdthema is dit jaar de Rijssensestraat.

Lezingen

Maandagavond 21 oktober 

Lezingen door Frits Ligtenberg over de Nederlandse Stoomblekerij (Oale Bleeke).

Maandagavond 25 november 
Lezing door Erik Ruiter/Albert Leever over de V1.