Reggesproake

Het kwartaalblad “Reggesproake” bevat artikelen over de geschiedenis van Hellendoorn, Nijverdal en de omringende plaatsen. De artikelen worden geschreven door zowel leden als niet-leden. Het blad is daarvoor een laagdrempelig medium voor ieder die wetenswaardigheden over de plaatselijke geschiedenis wil publiceren. Er wordt zowel aandacht besteedt aan gemeentebrede ontwikkelingen, als persoonlijke verhalen en gebeurtenissen.

U vindt hier een index van de verschenen artikelen tot op heden. Hebt u interesse in een artikel? Door middel van CTR.-F kunt u naar een woord of uitdrukking zoeken. U kunt van een door u gewenst artikel een kopie aanvragen. U ontvangt dan een afdruk van dit artikel. Stuur uw verzoek naar janlohuis@hkhn.nl.