Jubileum 1992-2017

Na een aantal voorbereidende vergaderingen van een groepje historisch geïnteresseerden, werd in het voorjaar van 1992 de oprichtingsvergadering van toen ‘De Historische Vereniging Nijverdal en omstreken’ gehouden in de bibliotheek van Nijverdal. Die eerste avond melden zich zo’n 35 mensen aan als lid. Dat gaf ons het vertrouwen om door te gaan. Er werd een eerste bestuur gekozen en onze eerste Reggesproake verscheen in juli 1992. Nu, na 25 jaar, is de onze Kring gegroeid naar 327 leden. In het kader van dit jubileum willen we verschillende activiteiten ontplooien. Nadere informatie hierover komen in de volgende nieuwsbrieven en in plaatselijke kranten.