Jubileum 1992

Na een aantal voorbereidende vergaderingen van een groepje historisch geïnteresseerden, werd in het voorjaar van 1992 de oprichtingsvergadering van toen ‘De Historische Vereniging Nijverdal en omstreken’ gehouden in de bibliotheek van Nijverdal. Die eerste avond melden zich zo’n 35 mensen aan als lid. Dat gaf ons het vertrouwen om door te gaan. Er werd een eerste bestuur gekozen en onze eerste Reggesproake verscheen in juli 1992. Nu, na 25 jaar, is de onze Kring gegroeid naar 327 leden. In het kader van dit jubileum willen we verschillende activiteiten ontplooien.

Een drietal exposities in de bibliotheek in Nijverdal te weten:
De eerste over het oude Noetsele
De tweede over de Wilhelminawijk (Rooie Dorp)
De derde over Smid Bosch (Machinefabriek Nijverdal)

Een aantal van dergelijke exposities in de bibliotheek in Hellendoorn en Daarle.
In Hellendoorn zal onze werkgroep ‘Luu Veur Oald Niejs Sprokkelen’ de exposities verzorgen. In Daarle hebben Bennie Marsman en de heer Kleinjan aangeboden de exposities te verzorgen.

Onze leden en zij die in 2017 besluiten om lid te worden ontvangen  het jubileumboek van ‘n Boaken. 
Dit boek bevat 20 verhalen over onderwerpen uit de gemeente Hellendoorn, waar tot nu toe weinig over is geschreven.