Agenda

 23-01

Noetsele en erve Slotman.

Maandagavond 23 januari a.s. in de Hellendoornzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Aanvang: 20.00 uur.
De presentatie wordt verzorgd door Jos Drubers en Herbert Teesselink.

In januari 2017 verschijnt de Reggesproake, waarin een uitgebreid artikel over het echtpaar Longepée – Slotman. Guillaume Chrétien Longepée is ruim 20 jaar directeur geweest van de N.V. Nederlandsche Stoombleekerij en hij was getrouwd met Aaltje Slotman, één van de negen dochters van Mannes Slotman en Janna Brinkman van het erve Slotman te Noetsele / Nijverdal.

Met uitzondering van de Slotmanweg komt de naam Slotman, als nazaten van het erve Slotman in Noetsele, niet meer voor in Nederland. Daarentegen zijn er heel veel inwoners in de gemeente Hellendoorn, die een Slotmandochter als (bet)overgrootmoeder hebben. Veel personen binnen onze gemeente zijn feitelijk familie van elkaar, zonder dat ze dat van elkaar weten en zonder dat ze weten op welke manier ze aan elkaar gelieerd zijn.

Herbert Teesselink en Jos Drubers hebben een boeiende presentatie samengesteld, waarin zij enerzijds ingaan op de geschiedenis van het erve Slotman en anderzijds op de negen dochters Slotman en hun nazaten. In de presentatie worden ook beelden getoond van het oude Noetsele en Nijverdal en beelden die een relatie hebben met nazaten van de Slotmandochters.

De presentatie is vooral bestemd voor personen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Nijverdal / Hellendoorn en in het bijzonder over de bewoners van het oude erve Slotman. Daarnaast voor alle inwoners van de gemeente, die een Slotmandochter als voorouder hebben en personen die willen weten hoe familierelaties binnen de gemeente in elkaar zitten.

Wij hopen u te mogen begroeten op maandagavond 23 januari a.s. in de Hellendoornzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Aanvang: 20.00 uur. Gratis voor leden van de HKHN, voor andere bezoekers een inkom van 3 euro per persoon. Koffie of thee kost voor iedereen 1 euro.

Voor meer informatie zie de Reggesproake van januari 2017.

31 januari

Lezing ‘Het kerkinterieur op de schop’ om 20.00 uur in de protestantse kerk te Hellendoorn (n.b. misschien wordt het de Leerkamer).

Inleiders: drs. M. Blokhuis en ds. J.D.Th. Wassenaar.

Zo’n 900 kerken in ons land stammen uit de Middeleeuwen. De vormgeving van de gebouwen werd primair bepaald door twee gebruikseisen: er moest ruimte zijn voor het opdragen van de mis (in het koor) en er moest plaats zijn voor de leken om de viering bij te wonen (in het schip). Toen de middeleeuwse kerken door de protestanten overgenomen werden, vonden er heel wat veranderingen plaats. Altaren verdwenen, evenals sacramentshuizen, koorbanken en doopvonten. Veel koorruimten werden afgesloten, ze deden daarna wel dienst als opslagruimte. Aan de hand van allerlei beeldmateriaal zal drs. M. Blokhuis over de aanpassingen vertellen. Hij zal ook enkele voorbeelden geven van de herinrichting van protestantse kerken in de vorige eeuw, dat onder meer op basis van inzichten van de Liturgische Beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk gebeurde.

Na de pauze zal ds. Wassenaar een lezing verzorgen over de middeleeuwse muurschildering van Christus als wereldrechter, die in 1936 in de protestantse kerk van Hellendoorn aan het licht gekomen is. (Bij de restauratie in 1962 werd die weer verwijderd.) Ook de tweede spreker zal allerlei beeldmateriaal laten zien.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal gehouden.

Drs. M. Blokhuis was jarenlang als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland. Thans is hij als erfgoedspecialist voor het protestantisme werkzaam bij Museum Catharijneconvent te Utrecht.

De lezing is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.

28 februari

De jaarvergadering wordt gehouden in het Noaberhuus te Hellendoorn. aanvang 20.00 uur.
Jaarverslag en agenda worden in febuari verstuurd.

7 juni 
Fietstocht/ wandeling Duivecate-Jipkesbelt-Regge.
Start 19.00 vanaf parkeerplaats Duivecatelaan.

Gehele maand september
Expositie in De Smidse.

17 oktober
Ewout van der Horst over agrarisch erfgoed.

27 november 
Lezing door Gerard Aalders.